Metromat Kft. támogatása 2015-2018. években

Pénzügyi és szakmai beszámoló a 2015-2018-ban beérkezett támogatásokról

Az említett két év folyamán a következő összegeket folyósította a Metromat Kft. a Barcasági Csángó Alapítványon keresztül a Zajzoni Rab István Középiskola részére és könyvkiadás céllal:

2015.12.22 - 6.000 lej

2016.12.21 - 10.0000 lej

2017.12.21 - 15.000 lej

2018.12.21 - 25.000 lej

________________________________________________________________

Összesen: 56.000 lej

 

I. A Zajzoni Rab István Középiskola vezetőtanácsának döntései alapján, a Bacasági Csángó Alapítvány közvetítése révén a következőképpen került elköltésre a támogatásból befolyó összegek:

2016.02.02 – 7.596,96 lej – 4 db. laptop – az iskola keretében működő bizottságok számára.

2017.06.16 – 300,00 lej - Bálin Róbert emlék ösztöndíj, Bándi Emese, XI. osztályos tanuló számára

2017.09.06 – 17.707,20 lej – 3 db. interaktív csomag vásárlása: 2 db. a kisiskolások számára (határnál levő épületben van felszerelve), 1 db. a gimnazisták (V.-VIII. oszt. - az iskola türkösi épületében van felszerelve) számára.

2018.06.15 - 300 lej – Bálint Róbert emlékösztöndíj

______________________________________________________________

Összesen: 25.904,16 lej

El nem költött összeg: 20.095.84 lej

 

II. Könyv nyomtatás:

2018-ban Hétfalusi Csángó Népmesék

2018.08.07 – 1.500 lej – 60 drb.

2018.12.10 – 3.500 lej – 140 drb.

_______________________________________________

Összesen: 5.000 lej

El nem költött összeg: 5.000 lej

A befektetések megtekinthetőek a Zajzoni Rab István középiskola két épületében. A tárgyi befektetések a Barcasági Csángó Alapítvány leltárán szerepelnek és használatra vannak átadva, jegyzőkönyv alapján az iskola számára.

A 2018 decemberében beérekzett összeget úgy az iskola, mint az Alapítvány a 2019. év folyamán fekteti be az előre meghatározott célokra.

Köszönjük a támogatást!

 

Tisztelettel:

Székely Melinda - Zajzoni Rab István Középiskola -  igazgató

Hlavathy Zsuzsánna - Barcasági Csángó Alapijtvány - elnök