Hogyan készül a négyfalusi viselet és a merőhímes?

Erre a kérdésre keresték a választ még augusztusban azok a kézművesek, akik a Barcasági Kézművesek Egyesülete, valamint a székelyudvarhelyi Artera Alapítvány szervezte Valódi értékeink című táborban vettek részt. Az egyhetes tábor alatt magyarországi és erdélyi kézművesek egy teljes női viseletet készítettek el Gödri Anna és Sipos-Gaudi Magda irányításával, míg néhány résztvevő Sipos-Gaudi Istvánnál az ötvösmunka rejtelmeibe tekintett bele. Ugyan kösöntyű nem készülhetett el ilyen rövid idő alatt, de kisebb ékszerek, brossok mindenkinek a keze alól kikerültek. A harmadik csapat pedig Czimbor Izabella műhelyében tüsténkedett, és a székelyföldi asszonyoknak igencsak főtt a fejük, amikor a tilólevelesről beszéltek. Így hát rögtön rájöttünk, hogy a látszólag egyforma hímesek mégis más-más technikával készülnek, vidékenként más a meghatározó. A szakemberek pedig mindenütt ott voltak, hogy eligazítsanak. Ahogy Kajcsa László Hosszúfalu-fűrészmezei lelkész mondta tábort köszöntő szavaiban: „Jó, hogy máma még vannak ilyen emberek közöttünk, akik idejüket, tehetségüket, tudásukat erre szánják, és ahogy hallottam, a lényeg az, hogy továbbadjuk”.

A tábor részvevői korábban más tájegységek hagyományaival ismerkedtek. Amint az Artera Alapítvány vezetője, Lőrincz Zsuzsanna elmondta: „egy idő után kezdett foglalkoztatni az, hogy az ugyancsak magyar anyanyelvű, de más földrajzi környezetben élő emberek viselete hogyan alakul. Így jutottunk el Moldvába, moldvai csángókhoz Klézsére, Lábnyikra, Gyimesbe az ottani csángókhoz, és akkor egyértelmű lett, hogy a hétfalusi csángókat is meg kell néznünk.” Az Artera Alapítványt 20 évvel ezelőtt azzal a küldetéssel alapította a Lőrincz-család, hogy Erdély népművészetét élővé tegyék, bemutatkozási, továbbképzési lehetőséget biztosítsanak a kézműveseknek, ezáltal fennmaradjanak a felbecsülhetetlen értékek.

A továbbképzések eredményeit a tábor zárónapján a helyi résztvevők is megcsodálhatták, hiszen itt vizsgáztak mindazok, akik hímzőtanfolyamon vettek részt korábban, és sikeres szóbeli és gyakorlati vizsga után a Hagyományok Háza tanúsítványát is átvehették. Ami pedig az elkészült négyfalusi viseletet illeti, azt azóta többen megcsodálták az Artera Alapítvány által létrehozott és szeptemberben felavatott Míves Alkotók Házában. Lőrincz Zsuzsanna pedig tovább tervez. A táborokban elkészített viseleteket, illetve a kistájakra jellemző lakberendezési tárgyakat, valamint a hagyományos minták alkalmazhatóságát, feldolgozását Bukarestben, Brüsszelben és a táborok helyszínén kívánja bemutatni.

A hétfalusi szőttes és viselet ismét Bukarestbe és Nyugat-Európába készül világot látni!?

A program megvalósjtását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogata a BGA/548/2019 számú szerződés által.

Veres Emese-Gyöngyvér - néprajzkutató

 

A rendezvény támogatója