Communitas - SZO-16/1-0079

 A pályázat a tervezett projekt nulladik, azaz, kiindulási pontja volt. Pályáztunk, hogy keretet teremtsünk olyan találkozásokra, ahol a barcaságban működő civil szervezetek munkájának összehangolását jelentené, olyan program tervek kigondolása és kidolgozása, mely a térség kulturális, turisztikai, oktatási és ha mindez eredményes, gazdasági előremenetelét biztosítaná. Szeretnénk lelket és reményt ébreszteni a térség lakóiban, valamint regionális problémára megoldást keresni.

A pályázat által megítélt összeg és a saját hozzájárulásunk által megszervezésre került egy nagyszabásu találkozás, mely keretében sikerült az első lépést megtenni, éspedig egy olyan munkacsoportot létrehozni, aki felvállalta és megakarja valószítani a kitűzött célt: népszerűsíteni a barcasági csángó régiót.

Egy programpont volt a számos más programpont között, a XX. Szent Mihály Napok fesztivál keretén belül, mely azonban megkapta közönségét és nem is akármilyen közönséget. A rendezvény résztvevői között legnagyobb részt olyan érdeklődök voltak, akik hozzáértésük, tapasztalataik és tenni akarásuk által építő jellegűen szóltak hozzá a beszélgetéshez.

A rendezvényen 31 résztvevő volt, képviselve Apácát, Barcaújfalut, Brassót, Háromfalut, Négyfalut és közvetve Krizbát. A beszélgetés célkitűzése az volt, hogy megfogalmazódjon, hogy szükséges-e a Barcaság, mint régió promoválása, akarjuk-e vállalni, és ha igen, akkor teremtsük meg a körülményeket.

A beszélgetés folyamán a kevésbé érdekeltek vagy nem szakmabeliek lemorzsolódtak, a végén pedig az a mag maradt, aki komolyan részt akar vállalni a régió arculatának kialakításában, és annak terjesztésében.

Mindenek előtt szó eset a hátrányos törvényes keretekről, ami a turizmust hátráltatja, a kis pénzforrásról és a nagy humánerőforrás hiányról, ami tovább nehezíti a megvalósításokat.

Szóba kerültek a régió erősségei, gyengeségei, lehetőségei, lehetséges veszélyei, valamint javaslatok arra, hogyan küzdhetőek le a gyengeségek és veszélyek.

A kitűzött célt sikerült elérni, éspedig kialakítani egy elképzelést és hozzá egy csapatot, aki felvállalja ennek a feladatnak a megvalósítását. Az elképzelés alapja, egy olyan rendszert létrehozása, mely összekapcsolja a 10 barcasági falut és Brassót turisztikai szempontból és különféle csatornákon promoválja.

A találkozó teljes anyagát a http://barcasagicsangoalapitvany.ro/hu/rendezvenyeink honlapon lehet megtalálni.
 

A beszélgetést Veres Emese Gyöngyvér könyvbemutatója zárta, melyen Tatrangi Pál András: Csángó Express című könyvét mutatta be. Öröm volt látni, hogy a Barcasági Könyvek 7. könyvét nagy érdeklődéssel fogadta a közönség.

Köszönet a Communitas Alapítványnak a támogatásért, a házigazdának - a Piroska Panziónak.  

 

Hlavathy Zsuzsánna
program felelős