Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - MHP-RO-1-2016/2-000030

Köszönet a Bethlen Gábor Alapnak

A négyfalusi Barcasági Csángó Egyesület (az “Alapítvány”) 2012 óta részesül folyamatos támogatásban a Bethlen Gábor Alapkezelő részéről. Ennek a támogatásnak köszönhetően sikerült az egyesületet újjáéleszteni és működtetni. A támogatások első ízben nem fedezték a szükséges anyagi szükségletet, de megalapozták a munkálatok elkezdését. Kezdetben főleg az infrastrukturális befektetéshez járultak hozzá, majd a működtetésben segítet sokat a nyújtott támogatás. A 2016-os pályázási évben két fontos megvalósítást támogatott az Alap: részben az egyesület épületének a nyílászáróinak a korszerűsítését, másrészt pedig hozzájárult, az egyesület egyetlen alkalmazottjának bérének a fedezéséhez.

A Barcasági Csángó Egyesület támogatása által, tulajdonképpen, közvetve, a négyfalusi szórvány oktatás részesül támogatásban, hiszen az egyesület a Zajzoni Rab István Középiskola támogató intézménye. Az egyesület hatékony működése az oktatási intézet eredményes támogatását jelenti.

Köszönjük a támogatást, amely minden évben számottevően hozzásegít az egyesület és az általa biztosított támogatás gyarapodásához.

Hlavathy Zsuzsánna - alelnök