Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - MHP-RO-1-2015/2-000032

A Barcasági Csángó Egyesület, a négyfaluban működő Zajzoni Rab István Középiskola háttérintézete. Az egyesület az iskolával egy időben létesült és kisebb-nagyobb kihagyásokkal igyekezet feladatát teljesíteni. A Bethlen Gábor Alapkezelő által nyújtott támogatás számot tevő segítséget nyújt ennek a célnak a teljesítésében.

A 2015-ös támogatás során az egyesület tovább fejlesztette ingatlanának használható felületét és javította működési hatékonyságát. A program támogatása által sikerült felújítani egy újabb részét az egyesület tulajdonában levő ingatlannak, felkerülni a világhálóra a saját honlap létrehozása által, valamint anyagi hátteret biztosítani a ügyintéző fizetésének a kifizetésére. A támogatás során megvalósított fejlesztések erősítették az egyesület működésének lehetőségét. A fél munkaidős állás fenntartása, folyamatosságot, stabilitást nyújtott az egyesület működtetésében. A humán erőforrás léte, alapfeltétele annak, hogy egy intézmény működhessen. A folyamatos munka meghozta gyümölcsét, ugyanis az egyesület számos adminisztratív feladatai napirendre kerültek és rendszereződtek, a kapcsolattartás különböző intézményekkel felfrissült, az egyesület létezése a közösségben létjogosultságot nyert. Azáltal, hogy az egyesület működése kiegyensúlyozott, nagy segítséget jelentet az iskola számára, úgy diákoknak, mint tanároknak. Ezáltal körülbelül 300 diák és 30 tanár élvezheti az ismét jól működő egyesület előnyeit. A jelenlegi gazdasági, szociális és politikai viszonyok között létfontosságú a magyar iskolák számára a számukra alapított non-profit szervezetek működése.

Az egyesület birtokában levő ingatlannak egy újabb részének a felújítása következtében 2 fürdő szobával bővült és modernizálódott az épület. Bár, mint bentlakás nem tudja teljesíteni feladatát, részben, mert a romániai törvénykezésben akadva nem tudjuk megszerezni a működtetéshez szükséges engedélyeztetést, részben, mert nincs gyereklétszám hozzá, de ennek ellenére kiszolgálja az iskolát, mint vendégház, illetve olyan bejöveteli forrást jelent, ami által támogatja az iskola és közösség oktatási és kulturális érdekeit (pl. Osztályszellem díj létrehozása, mely azon osztály diákjait díjazza, akik önkéntes, közösség építő tevékenységben vesznek részt).

2016 januártól működik az egyesület honlapja (www.barcasagicsangoalapitvany.ro), mely még egyelőre folyamatos feltöltés és bővítés alatt áll, melynek feladata terjeszteni, ismertetni az egyesület munkáját, programjait, ajánlatait. Reméljük, hogy a honlap létrejötte több jövedelmet hozz az egyesület számára, ami a tovább fejlődést biztosíthatja.

Tudatában vagyunk, hogy az egyesület anyagi önállóságot kell nyerjen ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudja támogatni a közösség oktatási és kulturális tevékenységét.

A 2015.03.01-2016.02.29 között megvalósult program közvetlenül az egyesület tagjait és az iskola diákjait és tanárait érintette, ami körülbelül 360 személy, közvetve pedig a Négyfalusi (vagy akár a Hétfalusi) magyar közösséget ami több 1000 személy. 

 

Hlavathy Zsuzsánna
pályázati referens/alelnök

Négyfalu, 2016.03.31