Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - ME/38/2012

A Csángó Alapítvány, mint a pályázó és a szórványkollégiumot működtető szervezet azért alakult, hogy a Négyfalu környékén élő magyar fiataloknak lehetőséget biztosítson a Zajzoni Rab István Líceumban való tanulásra. Sőt, ezen túlmenően a moldvai csángó fiataloknak is lehetőséget biztosított (szállás és ösztöndíj) a tanulásra.

Két ingatlanja van a szervezetnek. Az egyik épület a Zajzoni Rab István Líceum közvetlen szomszédságában van, és iskolai tantermek vannak benne, a másik nagyobb épület pedig Hosszúfaluban található és kollégiumként működött.

Sajnos már a pályázat leadásakor is ismertetett helyzet miatt a nagy épület, amely kollégiumként szolgált, jelenleg nagyrészt használhatatlan állapotban van.

A Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub, gondozásába vette ezt az épületet. Próbálták hasznosítani és kisebb javításokat elvégezni az épületen, hogy ismét használható legyen az itt élő csángó közösség számára. A rossz körülmények miatt viszont (nincs zuhanyozási lehetőség, részben működik a fűtés) nem hasznosíthatók a szálláshelyek vagy csak nagyon „kis igényű” csoportok számára. A szervezet (Csángó Alapítvány) egyetlen állandó bevételi forrásából pedig, mely az udvar egy részének bérbeadásából származik, csupán az épület és a terület adója fedezhető.

Ennek az állapotnak a kijavítására pályázott az egyesület 2.540.229 Ft-ot, melyből 800.000 Ft nyert pozitív elbírálást.   A megítélt összeg nem fedezi a szükséges befektetéseket, de egy kiinduló pont a javításokhoz. Elsősorban a vízhálózattal és a mosdók felújításával kezdtük a munkálatokat:

  • A régi padló- és fali-csempe lebontása, ahhoz, hogy a vízhálózatot ki lehessen javítani
  • Falak vakolása és fedőréteg kiöntése
  • Lefolyó csövek eltakarásának szerkezete
  • Padló- és fali-csempe lerakása
  • Vízvezeték rendszer cseréje
  • Vízelvezetési rendszer cseréje
  • Villamos hálózat felújítása
  • Belső festés

A felújítási munkálatok és anyag szükséglet részletes lebontása, mennyisége és ára a szerződéshez mellékelt árajánlatban található. A csatolt fényképanyagból (5 fürdő) még nem lehet látni a végleges munkálatokat, mert részben a kivitelező foglaltsága, részben a pályázati szerződés késői véglegesítése miatt nem lehetett a munkálatokat teljesen befejezni a pályázat elszámolásának határidejéig. A kivitelező által megadott végső határidő 2013.02.01, amit utólagos fényképanyaggal fogunk dokumentálni a pályáztató számára. A pályázati összeg tulajdonképpen csak egy fürdő teljes felújítását illetve a többi négy fürdő munkálatainak az elkezdését fedezi.

A fent említett munkálatok nem oldják meg az egész épület használhatóságát, de a felújított fürdőknek köszönhetően kb. 25 fő számára ki lehet alakítani szálláslehetőséget, ami fedezheti az épület fenntartási költségeit, illetve lehetőséget nyújt a további felújítási munkálatokra.

Folytatni szeretnénk a kezdeti elgondolást és próbáljuk működőképessé tenni az épületet. A hosszú távú terv az, hogy visszanyerje az épület eredeti célját, vagyis, hogy szállást biztosítson a Zajzoni Rab István Líceum diákjai számára. Erre az iskolának is igen nagy szüksége van, hisz a tanulók létszáma az utóbbi években megcsappant és megfelelő gyereklétszám hiányában fennáll a helyi magyar iskola megszűnésének lehetősége.

Az elkövetkező tanévre tervezni ezt a visszaállítást irreális lenne. Addig viszont a javítási munkálatoknak eredményeképpen egy ifjúsági szálláshelyt és kulturális központot alakíthatunk ki az épületben és ennek udvarán. A Szent Mihály Napok mellett kiállítások, ifjúsági napok, táborok, koncertek, táncházak helyszíne lesz az épület és udvar.

Úgy gondoljuk a folyamatos aktivitás és programok majd ismét lehetővé teszik, hogy az épület visszanyerje kollégium jellegét, erősítve a helyi magyar oktatást.

 

Rab Stefan                                                                               Hlavathy Zsuzsánna
Alelnök                                                                                    Program/pályázati referens