Adód 2%-ka

2018-ban a Barcasági Csángó Alapítvány - Asociația Ceangăilor Bârsa - The Foundation összesen 3.226 lej támogatásban részesült a Négyfaluból és Kolozsváról beérkezett adók 2%-ból. A beérkezett összeget kiemelten a Liceul Zajzoni Rab István Középiskola támogatására fordította: az iskola könyvtárának rendszerezésére (1520 lej), tanárok továbbképzésere (1200 lej), szállítási költségekre (1715 lej). Aki utána számol láthatja, hogy csak a felsorolt kiadások meghaladják 1209 lejjel a berkezett összeget. Köszönjük az aktív hozzáállást.
A 2019-es évben főleg a néptáncoktatás támogatására szeretnénk hangsúlyt fektetni. A Liceul Zajzoni Rab István Középiskola keretében a kis korosztálynak fellépőruhák készítésének költségeinek,a nagyobb korosztálynak a Negyfalusi Keknefelejcs Tanccsoport-hoz bejáró oktatók bére fedezése által.
Ugyanakkor igyekezünk betömni minden olyan keletkező hiányt az év folyamán, melyre nincsenek más források.

A nyomtatvány minkét oldalát megkérjük töltsék ki és juttassák el az Alapítványhoz, iskola titkárságára vagy az iskola valamelyik pedagógusához.

Ha szükség van segítségre jelezzék a 0746.029.114 telefonszámon (Hlavathy Zsuzsánna).